Bui Dac Huu – Thánh Lễ, Cầu Nguyện

CHƯƠNG TRÌNH THĂM VIẾNG, CẦU NGUYỆN
và THÁNH LỄ AN TÁNG

Các giờ Thăm Viếng và Cầu Nguyện tại Thánh Đường
Our Lady of Perpetual Help
2619 Cedar Street
Everett, WA 98201

Thứ Sáu: Ngày 21/11/2014

 • 7:30 p.m. – 8:30 p.m. Nghi Thức Phát Tang
 • 8:30 p.m. – 9:00 p.m. Thăm Viếng & Phân Ưu

Thứ Bảy: Ngày 22/11/2014 

 • 6:00 p.m. – 6:15 p.m. Thăm Viếng
 • 6:15 p.m. – 6:45 p.m. Cộng Đoàn Trinh Vương Đọc Kinh & Phân Ưu
 • 6:45 p.m. – 7:00 p.m. Thăm Viếng
 • 7:00 p.m. – 7:30 p.m. Cộng Đoàn Đức Mẹ La Vang & Hội Ái Hữu Địa Phận Vinh Đọc Kinh & Phân Ưu
 • 7:30 p.m. – 7:45 p.m. Thăm Viếng
 • 7:45 p.m. – 8:15 p.m.  Tang Quyến Đọc Kinh Chúa Thương Xót
 • 8:15 p.m. – 8:30 p.m. Tang Quyến Thăm Viếng

Chúa Nhật: Ngày 23/11/2014 

 • 6:00 p.m. – 6:15 p.m. Cộng Đoàn Fatima/Trinh Vương Đọc Kinh
 • 6:15 p.m. – 6:45 p.m. Cộng Đoàn Fatima/Trinh Vương Đọc Kinh & Phân Ưu
 • 6:45 p.m. – 7:00 p.m. Thăm Viếng
 • 7:00 p.m. – 7:30 p.m. Nhóm Linh Thao Seattle-Portland Đọc Kinh & Phân Ưu
 • 7:30 p.m. – 7:45 p.m. Thăm Viếng
 • 7:45 p.m. – 8:15 p.m. Tang Quyến Đọc Kinh
 • 8:15 p.m. – 9:00 p.m. Các Cháu Hướng Dẫn Phần Tưởng Niệm & Tiễn Biệt

Thứ Hai: Ngày 24/11/2014

 • 10:00 a.m.

Thánh Lễ An Táng
tại Thánh Đường
Immaculate Conception Church
2501 Hoyt Avenue
Everett, WA 98201

Sau Thánh Lễ, Nghi Thức Hạ Huyệt sẽ được cử hành tại nghĩa trang:

Holyrood Cemetery
205 NE 205th St.
Shoreline, WA 98155