Linh Hồn Bà Maria Nguyễn Thị Hữu

CHƯƠNG TRÌNH THĂM VIẾNG, CẦU NGUYỆN
và THÁNH LỄ AN TÁNG

Các giờ Thăm Viếng và Cầu Nguyện tại Thánh Đường
Our Lady of Perpetual Help
2619 Cedar Street
Everett, WA 98201

Thứ Hai: Ngày 02/01/2017

  • 5:30 p.m. – 6:30 p.m. Nghi Thức Phát Tang
  • 6:30 p.m. – 7:15 p.m. Hội Các Bà Mẹ Công Giáo & Gia Đình Nazareth: Đọc Kinh, Phân Ưu & Thăm Viếng
  • 7:15 p.m. – 8:30 p.m. Đọc Kinh, Phân Ưu & Thăm Viếng

Thứ Ba: Ngày 03/01/2017

  • 6:00 p.m. – 6:45 p.m. Cộng Đoàn Trinh Vương:  Đọc Kinh, Phân Ưu & Thăm Viếng
  • 6:45 p.m. – 7:30 p.m. Cộng Đoàn Đức Mẹ La Vang – Everett:  Đọc Kinh, Phân Ưu & Thăm Viếng
  • 7:30 p.m. – 9:00 p.m. Phần Tưởng Niệm và Tiễn Biệt

 

Thứ Tư: Ngày 04/01/2017

  • 10:00 a.m.

Thánh Lễ An Táng
tại Thánh Đường
Immaculate Conception Church
2501 Hoyt Avenue
Everett, WA 98201

Sau Thánh Lễ, Nghi Thức Hạ Huyệt sẽ được cử hành tại nghĩa trang:

Holyrood Cemetery
205 NE 205th St.
Shoreline, WA 98155