Cáo Phó: Bà Nguyễn Thị Hữu

** Ghi Chú: Chương trình Cầu Nguyện, Thăm Viếng, và Thánh Lễ được xắp xếp trong trang “THÁNH LỄ, CẦU NGUYỆN”. Các hội đoàn hoặc đoàn thể nào muốn phụ trách giờ đọc kinh riêng, xin vui lòng liên lạc gia đình tại 253-394-6323 hoặc gởi điện thư qua tienphuongwa@hotmail.com

Xin cầu cho linh hồn
Maria Nguyễn Thị Hữu (1922 – 2016)

“Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống; ai tin vào Thầy thì dù đã chết, cũng sẽ được sống; ai sống và tin vào Thầy, thì sẽ không bao giờ phải chết.” (Ga 11:25-26)

CÁO PHÓ

Trong niềm tin vào Chúa Kitô phục sinh, gia đình chúng tôi thành kính báo tin cùng Quý Cha, Quý Tu Sĩ Nam Nữ, Quý Cộng Đoàn, Hội Đoàn, Đoàn Thể, Quý Bạn Hữu và thân bằng quyến thuộc

Mẹ, Bà, Bà Cố của chúng tôi là:

Bà Maria Nguyễn Thị Hữu

Sinh Ngày 02 Tháng 04 Năm 1922 tại tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam, Đã được Chúa gọi về Ngày 28 Tháng 12 Năm 2016 tại Everett, WA. Hưởng thọ 94 tuổi.

Kính xin Quý Cha, Quý Tu Sĩ Nam Nữ, và Quý Vị nguyện cầu cùng Thiên Chúa đón nhận Linh Hồn Maria vào Thiên Quốc, nơi mà Chúa đã hứa ban cho con cái của Ngài.

Tang Gia Đồng Kính Báo.

Cháu ruột nhận làm con: Phạm Thị Lành, các con và các cháu
Trưởng Nam: Bùi Đắc Hiếu, vợ và các con
Trưởng Nữ: Bùi Thị Nghĩa, chồng, các con và các cháu
Thứ Nữ: Bùi Thị Hoa, các con và các cháu
Thứ Nam: Bùi Đình Nam, vợ và các con
Thứ Nữ: Bùi Kim Ánh, chồng và các con
Thứ Nữ: Bùi Xuân Hồng, chồng và các con
Thứ Nữ: Bùi Tuyết Mai, chồng và các con
Út Nữ: Bùi Thanh Phương, chồng và các con
Út Nam: Bùi Anh Dũng, vợ và các con

CÁO PHÓ NÀY THAY THẾ THIỆP TANG
XIN MIỄN PHÚNG ĐIẾU VÀ VÒNG HOA