Funeral Announcement

Xin cầu cho linh hồn
Maria Nguyễn Thị Hữu.  Tạ thế ngày 28 tháng 12, 2016

Phêrô Bùi Đắc Hữu (1921-2014)

Maria Nguyễn Thị Hữu (1922-2016)

 "Đức Chúa Giê-su nói với Mac-ta: 'Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy, thì dù đã chết, cũng sẽ được sống. Ai sống và tin vào Thầy, sẽ không bao giờ phải chết.' " (Ga 11:25-26)

CÁO PHÓ
Trong niềm tin vào Chúa Kitô phục sinh, gia đình chúng tôi thành kính báo tin cùng Quý Cha, Quý Tu Sĩ Nam Nữ, Quý Cộng Đoàn, Hội Đoàn, Đoàn Thể, Quý Bạn Hữu và
thân bằng quyến thuộc
Mẹ, Bà, Bà Cố của chúng tôi là:

Bà Maria Nguyễn Thị Hữu

Sinh Ngày 02 Tháng 04 Năm 1922 tại tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam,
Đã được Chúa gọi về Ngày 28 Tháng 12 Năm 2016 tại Everett, WA. 
Hưởng thọ 94 tuổi.

Kính xin Quý Cha, Quý Tu Sĩ Nam Nữ, cùng Quý Vị nguyện cầu cùng Thiên Chúa đón nhận Linh Hồn Maria vào Thiên Quốc, nơi mà Chúa đã hứa ban cho con cái của Ngài.

Tang Gia Đồng Kính Báo.

Cháu ruột nhận làm con:   Phạm Thị Lành, các con và các cháu
Trưởng Nam: Bùi Đắc Hiếu, vợ và các con
Trưởng Nữ: Bùi Thị Nghĩa, chồng, các con và các cháu
Thứ Nữ: Bùi Thị Hoa, các con và các cháu
Thứ Nam: Bùi Đình Nam, vợ, các con và các cháu
Thứ Nữ: Bùi Kim Ánh, chồng và các con
Thứ Nữ: Bùi Xuân Hồng, chồng và các con
Thứ Nữ: Bùi Tuyết Mai, chồng và các con
Út Nữ:  Bùi Thanh Phương, chồng và các con
Út Nam: Bùi Anh Dũng, vợ và các con

CÁO PHÓ NÀY THAY THẾ THIỆP TANG
XIN MIỄN PHÚNG ĐIẾU VÀ VÒNG HOA

"Jesus told Martha: 'I am the resurrection and the life; whoever believes in me, even if he dies, will live, and everyone who lives and believes in me will never die.' " (John 11:25-26)

FUNERAL ANNOUNCEMENT

In the light of our Lord Jesus Christ's Resurrection,
Our family would like to formally announce:

 
 
Mrs. Mary Huu Thi Nguyen
 
Born April 02, 1922 in Ha Tinh, Vietnam
Entered Eternal Life December 28, 2016, Everett, WA
At the age of 94.
 
Please pray for the repose of her soul.
 
 
 
 
 
Our family thank you for your prayers and support.
 
Adopted Niece:   Lanh Thi Pham, children & grandchildren
Eldest Son: Hieu Dac Bui, wife & children
Eldest Daughter: Elizabeth Nghia Pham, husband, children & grandchildren
Daughter: Hoa Thi Trieu, children & grandchildren
Son: Steve Nam Bui, wife, children & grandchildren
Daughter: Elizabeth Kim-Anh Tran, husband & children
Daughter: Rosalie Xuan-Hong Bui, husband & children
Daughter: Catherine Tuyet-Mai Bui, husband & children
Youngest Daughter: Tina Thanh-Phuong Luu, husband & children
Youngest Son: Frank Dung Bui, wife & children