Cảm Tạ

 

Trong tâm tình cảm mến và tri ân, Gia Đình chúng tôi xin chân thành cảm tạ Quý Cha, Quý Tu Sĩ Nam Nữ, Quý Cộng Đoàn, Hội Đoàn, Đoàn Thể, Quý Bạn Hữu và Thân Bằng Quyến Thuộc, đã điện thoại thăm hỏi, phân ưu, tham dự Nghi Thức Cầu Nguyện và Thánh Lễ An Táng, để tiễn đưa linh hồn Chồng, Cha, Ông, Ông Cố của chúng tôi là Phêrô Bùi Đắc Hữu đến nơi an nghỉ cuối cùng.

Nguyện xin Thiên Chúa qua lời cầu bầu của Đức Maria và Thánh Cả Giuse, chúc lành cho quý vị trước những nghĩa cử bác ái mà quý vị đã dành cho linh hồn Phêrô và gia đình chúng tôi. Trong lúc tang gia bối rối, không tránh khỏi nhiều sơ sót, kính xin quý vị niệm tình tha thứ.

Tang gia đồng cảm tạ.